view of two persons hands

Vrijwilligers zijn essentieel voor het inloophuis!
Het werk in het inloophuis staat of valt bij de inzet van vrijwilligers.
De meeste vrijwilligers in het inloophuis zijn gastvrouw of gastheer tijdens de dagelijkse inloop. Een gastvrouw of gastheer zorgt allereerst voor koffie en thee, maar is ook beschikbaar voor een praatje en soms voor een meer diepgaand gesprek. 

U kunt zich echter ook op andere manieren inzetten als vrijwilliger. Daarbij valt te denken aan schoonmaken, koken voor het maaltijd project, gastvrouw/gastheer zijn bij het maaltijdproject of helpen bij de administratie.

Meer vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!

Het werk van het Inloophuis wordt gecoördineerd door een parttime coördinator die o.a. verantwoordelijk is voor aanname en begeleiding van de vrijwillige medewerkers.

Wat vragen wij?
We stellen geen eisen met betrekking tot opleiding of ervaring. Het voornaamste is dat uw hart op de goede plek zit en dat het werk bij u past. Dit betekent dat u zich probeert te verplaatsen in de situatie van de ander: u loopt als het ware een beetje met een bezoeker mee. 

Om een beetje op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de bezoekers is het goed als u minstens 1 dagdeel (3 uur) per twee weken aanwezig kunt zijn. Verder is het belangrijk dat u het medewerkersoverleg bijwoont, dat éénmaal per maand plaatsvindt. Ook vragen we dat vrijwilligers de basiscursus geweldloos communiceren volgen, die i.s.m. De Ruimte 2 keer per jaar wordt georganiseerd.

Wat bieden wij?
De praktijk leert dat het werk veel voldoening geeft. 
We kunnen geen financiële vergoeding geven. Uiteraard worden eventuele reiskosten vergoed. 
Ook betaalt het inloophuis de basiscursus geweldloos communiceren. Tot slot kunnen medewerkers in overleg (en maximaal 1 keer per jaar) een ruimte in het pand gebruiken voor een eigen besloten activiteit. 

Lijkt het u wat? 
Neem dan contact op met de coördinator, tijdens de openingsuren op tel. 06-57929536. U kunt ook een berichtje sturen naar coordinator@inloophuisderuimte.nl, of even langs lopen als we open zijn. Als u de coördinator hoopt te spreken is het verstandig vooraf een afspraak te maken.