Over ons

Wie zijn wij?

Inloophuis De Ruimte kunt u vinden in de Almeerse Stedenwijk op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad. Het Inloophuis is in 1988 begonnen als een ‘huiskamer voor de buurt’.
Sinds 1999 is het Inloophuis een zelfstandige stichting.
 
Op doordeweekse dagen is er een zogenaamde ‘open inloop’. Wij openen dan onze deuren zonder ander programma dan het schenken van koffie, thee en limonade voor wie bij ons aan wil schuiven.
Daarnaast organiseren we (of nemen we deel aan) projecten die helpen om de leefbaarheid in de buurt en de stad te vergroten.

Wij willen een plek zijn waar mensen welkom zijn, puur om wie ze zijn. Niet om wat ze doen, wie ze kennen, of wat ze hebben. Er zijn wel huisregels, die er op gericht zijn voor iedereen een veilige sfeer te scheppen.
 
Wij zijn een doopsgezind huis en doopsgezinden zijn in het algemeen praktische christenen die in hun geloof inspiratie vinden om (mee) te werken aan een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder mens door God gewenst is. In de dagelijkse realiteit van veel mensen is dit laatste lang niet altijd voelbaar. Het leven kan dan ongastvrij worden, koud en hard. Een buitengesloten gevoel in een buitensluitende wereld. Wij geloven in gastvrijheid, in erbij horen, in mee mogen doen.

Daarom bieden we als inloophuis ruimte voor ontmoeting met iedereen die ons wil ontmoeten.
We zijn er niet om mensen over te halen ook doopsgezind te worden. Er mag wel over geloof worden gesproken, maar het hoeft niet.
 
Het huis heeft een parttime coördinator. Verder wordt het werk gedragen door vrijwillige medewerkers. We vragen van onze medewerkers (en van onze gasten) dat ze respect hebben voor de identiteit en de uitgangspunten van het inloophuis. Daarnaast is het belangrijk dat bij onze medewerkers het hart op de goede plaats zit.
 
Wij proberen op onze eigen manier iets van Gods bedoeling zichtbaar te maken in de praktijk van alledag. Ons doel is dus niet om mensen over te halen ook doopsgezind te worden. Er mag wel over geloof worden gesproken, maar het hoeft niet. Ons doel is te laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.
 
Ben jij geïnteresseerd in ons werk, dan zijn wij op zoek naar jou. Je bent van harte welkom in het inloophuis!